Huis / Handelingen / Als pogingen om uit bed te komen tellen als abdominale…

Grappig zuur

Als pogingen om uit bed te komen tellen als abdominale…