Huis / Gezien op de straten / Kijk uit! gevaarlijke honden!

Grappig zuur

Kijk uit! gevaarlijke honden!