Σπίτι / Σε δυο / ¿Ya se fue?

Διασκέδαση οξύ

¿Ya se fue?