Σπίτι / Αυτό συμβαίνει / Y tu día, ¿cómo ha sido?

Διασκέδαση οξύ

Y tu día, ¿cómo ha sido?