Σπίτι / Πράγματα παιδί / ¡Tío!¡que era broma!¡No eres adoptado!

Διασκέδαση οξύ

¡Tío!¡que era broma!¡No eres adoptado!