Σπίτι / Υπαρξιακή αμφιβολίες / Tengo una duda ¿los flojos vamos al cielo, o nos vienen a buscar?

Διασκέδαση οξύ

Tengo una duda ¿los flojos vamos al cielo, o nos vienen a buscar?