Σπίτι / Σε δυο / ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro, cariño

Διασκέδαση οξύ

¿Te puedo preguntar una cosa? Claro, cariño