Σπίτι / Σε δυο / ¿Te importa si me pego tu móvil en la frente?

Διασκέδαση οξύ

¿Te importa si me pego tu móvil en la frente?