Σπίτι / Τι ανοησία / ¿Te has puesto protector solar?

Διασκέδαση οξύ

¿Te has puesto protector solar?