Σπίτι / Σε δυο / Εάν επρόκειτο να πεθάνω αύριο, Τι θα λέγατε για μένα σήμερα?

Διασκέδαση οξύ

Εάν επρόκειτο να πεθάνω αύριο, Τι θα λέγατε για μένα σήμερα?