Σπίτι / Τι ανοησία / ¿Qué podría ser peor que Joffrey?

Διασκέδαση οξύ

¿Qué podría ser peor que Joffrey?