Σπίτι / Τι ανοησία / Τι κάνει ένα CH3 φορτώθηκε σε ένα μπαλκόνι?

Διασκέδαση οξύ

Τι κάνει ένα CH3 φορτώθηκε σε ένα μπαλκόνι?