Σπίτι / Προστασία της ιδιωτικής ζωής & Πολιτική cookies

Προστασία της ιδιωτικής ζωής & Πολιτική cookies

Website Επισκέπτες

Όπως και οι περισσότεροι διαχειριστές της ιστοσελίδας, Acidodivertido.com συλλέγει μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης του είδους που web browsers και servers συνήθως θέτουν στη διάθεση, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, προτίμηση γλώσσας, αναφερόμενος ιστοσελίδα, και η ημερομηνία και η ώρα της κάθε αίτησης επισκέπτη. Σκοπός Acidodivertido.com στη συλλογή μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης είναι να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι επισκέπτες Acidodivertido.com χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της. Πότε-πότε, Acidodivertido.com μπορεί να απελευθερώνει μη-προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης στο συνολικό, π.χ., δημοσιεύοντας μια έκθεση σχετικά με τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας της.

Acidodivertido.com συλλέγει επίσης δυνητικά προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως πρωτοκόλλου Internet (IP) διευθύνσεις. Acidodivertido.com δεν χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να εντοπίσει τους επισκέπτες της, ωστόσο, και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες, πλην υπό τις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Συγκέντρωση των πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες στις ιστοσελίδες Acidodivertido.com επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με Acidodivertido.com με τρόπους που απαιτούν Acidodivertido.com να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης. Η ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνει Acidodivertido.com εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Σε κάθε περίπτωση, Acidodivertido.com συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να εκπληρώσει το σκοπό της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με Acidodivertido.com. Acidodivertido.com δεν αποκαλύπτει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης πλην όπως περιγράφεται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να τους αποτρέψει από το να εμπλακεί σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

συγκεντρωτικά Στατιστικά

Acidodivertido.com μπορεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στις ιστοσελίδες της. Ωστόσο, Acidodivertido.com δεν αποκαλύπτει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης πλην όπως περιγράφεται παρακάτω.

Την προστασία ορισμένων πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Acidodivertido.com αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά τον εντοπισμό και προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους της, εργολάβοι, και οι συνδεδεμένες οργανώσεις που (Εγώ) πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες για να το επεξεργαστεί για λογαριασμό Acidodivertido.com ή να παρέχουν υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδες Acidodivertido.com του, και (ii) που έχουν συμφωνήσει να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους. Ορισμένες από αυτές των εργαζομένων, εργολάβους και τις συγγενικές του οργανώσεις μπορούν να βρίσκονται εκτός της χώρας σας; με τη χρήση ιστοσελίδων Acidodivertido.com του, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών για τους. Acidodivertido.com δεν θα νοικιάσει ή να πουλήσει δυνητικά προσωπικά τον εντοπισμό και προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης με οποιονδήποτε. Εκτός από το να τους υπαλλήλους της, εργολάβοι, και οι συνδεδεμένες οργανώσεις, όπως περιγράφεται παραπάνω, Acidodivertido.com αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά τον εντοπισμό και προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης μόνο όταν απαιτείται να το πράξει από το νόμο, ή όταν Acidodivertido.com πιστεύει στην καλή πίστη ότι η αποκάλυψη είναι λογικά αναγκαία για την προστασία της ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα των Acidodivertido.com, τρίτους, ή το ευρύ κοινό. Αν έχουν προμηθεύσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, Acidodivertido.com μπορεί περιστασιακά να σας στείλουμε ένα email για να σας πω σχετικά με τις νέες δυνατότητες, ζητήσει τα σχόλιά σας, ή απλά να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με το τι συμβαίνει με Acidodivertido.com και τα προϊόντα μας. Χρησιμοποιούμε κυρίως το blog μας να επικοινωνήσει αυτό το είδος των πληροφοριών, έτσι αναμένουμε να κρατήσει αυτό το είδος των e-mail στο ελάχιστο. Εάν μας στείλετε ένα αίτημα (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστήριξης ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης μας), διατηρούμε το δικαίωμα να το δημοσιεύσει για να μας βοηθήσει να διευκρινίσει ή να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να μας βοηθήσει να υποστηρίξει άλλους χρήστες. Acidodivertido.com λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μεταβολή, ή καταστροφή των δυνητικά προσωπικής ταυτοποίησης και πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης.

Μπισκότα

Ένα cookie είναι μια σειρά από πληροφορίες ότι μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός επισκέπτη, και ότι το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη παρέχει στην ιστοσελίδα κάθε φορά τις αποδόσεις επισκέπτης. Acidodivertido.com χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει Acidodivertido.com εντοπισμό και την παρακολούθηση των επισκεπτών, χρήση τους από την ιστοσελίδα Acidodivertido.com, και την ιστοσελίδα προτιμήσεις πρόσβασή τους. Acidodivertido.com διατηρεί επίσης διαφημίσεις σε ιστούς Acidodivertido.com και λειτουργίες στα Social Media, οι οποίες, και οι δύο, Χρησιμοποιούμε τα cookies από το δικό τους. Acidodivertido.com επισκέπτες που δεν επιθυμούν να έχουν cookies που τοποθετούνται στον υπολογιστή τους θα πρέπει να browsers τους να αρνηθούν τα cookies πριν από τη χρήση δικτυακών τόπων Acidodivertido.com του, με το μειονέκτημα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων Acidodivertido.com δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς τη βοήθεια των cookies.

Αλλαγές Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αν και οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι ήσσονος σημασίας, Acidodivertido.com μπορεί να αλλάξει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του από καιρό σε καιρό, και κατά την απόλυτη κρίση Acidodivertido.com του. Acidodivertido.com ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου της. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του site μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα συνιστά την αποδοχή των εν λόγω μεταβολή.