Σπίτι / Κοινωνικά δίκτυα / Γιατί δεν έχουν αποδεχθεί το αίτημα του φίλου μου?

Διασκέδαση οξύ

Γιατί δεν έχουν αποδεχθεί το αίτημα του φίλου μου?