Σπίτι / Είναι δεν είναι αυτό που φαίνεται / Parece que cortaron a la víctima en varios trozos

Διασκέδαση οξύ

Parece que cortaron a la víctima en varios trozos