Σπίτι / Ανάμεσα στους φίλους / Paco, ¿qué haces con la foto de la oficina en la chepa?

Διασκέδαση οξύ

Paco, ¿qué haces con la foto de la oficina en la chepa?