Σπίτι / Χρονογραφήματα / ¡Ω, ω…! Ήταν ότι σήμερα?

Διασκέδαση οξύ

¡Ω, ω…! Ήταν ότι σήμερα?