Σπίτι / Χρονογραφήματα / No entiendo¿por qué no quieres que seamos amigos?

Διασκέδαση οξύ

No entiendo¿por qué no quieres que seamos amigos?