Σπίτι / Γεγονότα / Le llamo para ofrecerle una oferta en ADSL

Διασκέδαση οξύ

Le llamo para ofrecerle una oferta en ADSL