Σπίτι / Tweeted / Ο θυμός της μητέρας είναι ευθέως ανάλογη με την δύναμη με την οποία Χτυπάμε ένα αυγό

Διασκέδαση οξύ

Ο θυμός της μητέρας είναι ευθέως ανάλογη με την δύναμη με την οποία Χτυπάμε ένα αυγό