Σπίτι / Στην ιατρική / Doctor, de reflejos bien ¿no?

Διασκέδαση οξύ

Doctor, de reflejos bien ¿no?