Σπίτι / Γεγονότα / Κάποτε αυτοί είχε σκίσει το ήμισυ των σελίδων…

Διασκέδαση οξύ

Κάποτε αυτοί είχε σκίσει το ήμισυ των σελίδων…