Σπίτι / Είναι δεν είναι αυτό που φαίνεται / Όταν μου είπε ότι salías με έναν άνθρωπο του χρώματος, Σκέφτηκα κάτι άλλο…

Διασκέδαση οξύ

Όταν μου είπε ότι salías με έναν άνθρωπο του χρώματος, Σκέφτηκα κάτι άλλο…