Σπίτι / Γεγονότα / Πώς συνήθιζαν να είναι τηλέφωνα, και πώς είναι τώρα

Διασκέδαση οξύ

Πώς συνήθιζαν να είναι τηλέφωνα, και πώς είναι τώρα