Σπίτι / Σε δυο / Αγαπητέ μου…έτειναν από το πλυντήριο?

Διασκέδαση οξύ

Αγαπητέ μου…έτειναν από το πλυντήριο?