Σπίτι / Σε δυο / Cari, ¿qué harías si nos quedara media hora de vida?

Διασκέδαση οξύ

Cari, ¿qué harías si nos quedara media hora de vida?